Het activeren van de VOILA Service voor uw klant leidt niet tot kosten voor hem.