Om de gegevens van uw klanten nog beter te beschermen zullen we het e-mailadres van uw klanten verifiëren.


De bedoeling is om ons ervan te vergewissen dat de persoonlijke en gevoelige documenten die we via e-mail versturen op het juiste e-mailadres aankomen.


Vooraleer wij documenten met gevoelige data, zoals een aankoopfactuur, naar het e-mailadres van uw klant sturen, zal CodaBox aan uw klant vragen om dit te bevestigen. 

Uw klant kan dit doen door de naam of het BTW-nummer van zijn boekhouder door te geven via een eenvoudige wizard. 


Zolang uw klant dit niet doet, zal CodaBox de gevoelige documenten niet via e-mail versturen naar uw klant.


Het is belangrijk dat uw klant zijn e-mailadres bevestigt zodat de Dienst VOILA correct werkt en hij zijn facturen kan ontvangen.