Bij het aanmaken van een Nieuwe Klant controleert ons systeem of de klantcode en ondernemingsnummer die u in het formulier invult, al in ons systeem bestaan.

  • Het Ondernemingsnummer moet uniek zijn in ons systeem.
  • De Klantcode moet uniek zijn in uw platform*.
  • Als het systeem detecteert dat deze gegevens al bestaan, wordt een informatieve melding of foutmelding weergegeven wanneer u op Klant opslaan klikt:
Klant bestaat al
transfer naar uw kantoor
De klant bestaat al 
Geen transfer
De klantcode bestaat reeds
MyCodaBox stelt automatisch Uw Klant overbrengen naar uw Kantoor voor.

Bestel in het getoonde formulier de nodige diensten voor de klant:
  • De bankrekeningen voor CODA
  • SODA
  • VOILA 
Als deze foutmelding naast het ondernemingsnummer verschijnt en er wordt geen klantentransfer voorgesteld:
Dit bericht geeft aan dat deze klant al bekend is op één van uw platformen.

Zoek op het platform waarop u deze klant al heeft toegevoegd 

Als deze foutmelding wordt
weergegeven:
Het geeft aan dat deze klantcode al
bekend is in uw platform.


→  Kies een nieuwe klantcode.

 * Eén platform per boekhoudsoftware


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen