Bij het aanmaken van een Nieuwe Klant controleert ons systeem of de klantcode, bankrekening(en) en ondernemingsnummer die u in het formulier invult, al in ons systeem bestaan.

  • Het Ondernemingsnummer en de Bankrekening(en) moeten uniek zijn in ons systeem.
  • De Klantcode moet uniek zijn in uw platform*.
  • Als het systeem detecteert dat deze gegevens al bestaan, wordt een informatieve melding of foutmelding weergegeven wanneer u op Klant opslaan klikt:


De klant bestaat alDe Bankrekening of klant bestaat reedsDe klantcode bestaat reeds
Klant bestaat al - transfer naar uw kantoor
Als deze boodschap wordt weergegeven:
Klik op de afbeelding om deze vergroot weer te geven

Het geeft aan dat de Klant al bekend is in ons systeem, via een ander kantoor of platform.

→ MyCodaBox stelt dan automatisch Uw Klant overbrengen naar uw Kantoor voor.

Klant bestaat al - transfer binnen uw kantoor (ander platform)

 
Als deze foutmelding naast de bankrekening of bedrijfsnaam verschijnt en er wordt geen klantentransfer voorgesteld:
→ Zoek op het platform waarop u deze klant of IBAN al heeft toegevoegd
U kunt ook dezelfde zoekopdracht uitvoeren in de lijst met CODA-mandaten. 
Dit bericht geeft aan dat deze klant of deze bankrekening al bekend is op uw platform.
Als deze foutmelding wordt
weergegeven:
Het geeft aan dat deze klantcode al
bekend is in uw platform.


→  Kies een nieuwe klantcode.

 * Eén platform per boekhoudsoftware

Raadpleeg ook Mogelijke situaties die kunnen optreden bij het toevoegen van een bankrekening en Hoe een platform transfer aan te vragen via MyCodaBox?