Zoals u al weet, garandeert CodaBox een veilige levering van gevoelige gegevens door een voorafgaande e-mailverificatie voor klanten van boekhoudkantoren die  op onze diensten geabonneerd zijn.


We hebben deze verificatie nu ook geïmplementeerd voor Klanten/Bedrijven die rechtstreeks met CodaBox werken (zonder tussenkomst van een boekhouder)


Voor elk nieuw e-mailadres van een bedrijf dat rechtstreeks met CodaBox werkt en waarvoor de levering van gevoelige gegevens per e-mail actief is, vragen wij de klant/het bedrijf om zijn e-mailadres te bevestigen.


Deze bevestiging gebeurt via een e-mail verzonden naar het e-mailadres dat aan ons werd meegedeeld bij het ondertekenen van de Dienstovereenkomst. De klant / onderneming wordt uitgenodigd om zijn e-mailadres te bevestigen of te weigeren via een link.


CodaBox garandeert de veiligheid van uw gegevens!