CodaBox ondersteunt: 


  • PEPPOL BIS 2.0: PEPPOL 4a, PEPPOL 5a en e-fff
  • PEPPOL BIS 3.0: PEPPOL BIS 3.0, ubl.be


PEPPOL BIS 3.0 is verplicht sinds april 2019. Het migratieplan voorzag een geleidelijke afschaffing van PEPPOL BIS 2.0 tegen eind 2019.

 

Iedereen in het netwerk werkt hard aan deze doelen en heeft de nodige initiatieven genomen om hun ontvangers te migreren om BIS 3.0-documenten te kunnen ontvangen.

 De huidige status van de migratie toont aan dat niet elke ontvanger kon gemigreerd worden vóór 2019-12-31.

 

Dit betekent dat deze ontvangers alsnog als BIS 2.0 ontvangers worden geregistreerd en nog niet als BIS 3.0 ontvangers.

 

Om de business continuity te waarborgen voor uw gebruikers die via het netwerk facturen versturen, moet u er dus voor zorgen dat zij ook na 2020-01-01 nog BIS 2.0-documenten kunnen versturen als zij klanten hebben die nog niet naar BIS 3.0 zijn gemigreerd.