Met PEPPOL kunnen zakelijke partners gestandaardiseerde elektronische documenten uitwisselen via het PEPPOL-netwerk (gebaseerd op een 4-hoekmodel).


Deze documenten omvatten e-Orders, e-Advance Shipping Notes, eInvoices, eCatalogues, Message Level Responses, enz. 


PEPPOL wordt gebruikt in 32 landen in Europa en ook in Canada, Singapore en de VS met PEPPOL-autoriteiten in 12 landen. PEPPOL Access Points verbinden gebruikers met het PEPPOL-netwerk en wisselen elektronische documenten uit op basis van de PEPPOL-specificaties. Klanten en leveranciers kunnen hun Access Point provider kiezen om verbinding te maken met alle PEPPOL-deelnemers die zich al op het netwerk bevinden.


PEPPOL is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: 
  • Het netwerk (PEPPOL eDelivery Network)
  • De documentspecificaties  (PEPPOL Business Interoperability Specifications ‘BIS’)
  • Het wettelijk kader dat de netwerkbeheer definieert (PEPPOL Transport Infrastructure Agreements – TIA)
CodaBox is een Peppol Access Point gecertificeerd door de Belgische Peppol Authority, beheerd door de Belgische overheid.


Meer informatie over Peppol, de specifieke profielen per land en de Access Points vindt u op de Officiële Peppol-website.


Voor meer informatie over de manier waarop documenten worden verzonden, zie de API-documentatie.