Ja, CodaBox controleert of het document volgens het gespecifieerd Formaat geldig is.