Wanneer een klant zich via zijn Boekhoudkantoor inschrijft op onze diensten, geeft hij het e-mailadres op dat CodaBox zal gebruiken voor de levering van gegevens aan zijn bedrijf.


Om deze verificatie uit te voeren, sturen wij uw klant een e-mail met een link naar een in te vullen formulier: CodaBox garandeert de veilige overdracht van gevoelige gegevens door dit e-mailadres te verifiëren.


In dit formulier moet hij het Boekhoudkantoor selecteren waarmee hij werkt, maar soms maakt de klant een fout en selecteert hij niet het correcte Boekhoudkantoor. 


In de vorige versie van de wizard om het e-mail adres te verifiëren, werd het verificatieproces gestopt bij een fout en moest de klant contact opnemen met onze Support om een nieuwe uitnodiging te ontvangen om zijn e-mail adres te verifiëren.


Bij de nieuwe versie van deze wizard wordt er, als er een fout optreedt, een melding weergegeven: 'De gegevens zijn niet correct. U heeft nog X-pogingen': de klant kan nu nog twee pogingen doen om zijn Boekhoudkantoor te selecteren. 


Na 3 mislukte pogingen wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met onze Support via support@codabox.com met het verzoek om een nieuwe link te sturen om hun e-mailadres te verifiëren.