CodaBox paste enkele procedures aan:


Verzendig per e-mail in plaats van per post

We schakelen over op verzending van de CODA mandaten per e-mail aan je klant.  (indien CodaBox voor u het mandaatbeheer verzorgt).
Het is dan ook belangrijk dat CodaBox beschikt over het correcte e-mailadres van je klant


Je kunt dit opvolgen via MyCodaBox door te controleren welke mandaten in status 'prepared' blijven staan
➞ Dit betekent dat het e-mailadres van je klant niet bekend is bij CodaBox. Om dit te vermijden, nodigen wij je uit om in MyCodaBox alle klanten zonder e-mailadres op te zoeken en deze informatie toe te voegen indien ze ontbreekt.

Wanneer deze informatie aanwezig en correct is, ontvangt je klant een PDF-versie van het mandaat via e-mail of een link om het digitaal te ondertekenen via Twikey.


Mandaten per Scan

Voor niet Twikey mandaten
➞ We verzoeken je en jouw klant om ons de ondertekende mandaten per scan terug te bezorgen.

Om de status van je bestellingen te controleren, ontbrekende e-mailadressen te vinden, deze toe te voegen of aan te passen, zie ook onze Gerelateerde Artikelen