In de toekomst zullen we niet langer CODA kunnen aanvragen voor natuurlijke personen (CODA bestanden zonder ondernemingsnummer). 


Deze beslissing werd genomen omdat niet alle banken CODA voorzien voor natuurlijke personen, maar ook omdat deze bestanden een GDPR risico inhouden.