Via MyCodaBox kan een Boekhoudkantoor een Transfer-aanvraag van zijn klant doen naar een ander Platform.

Indien de betrokken klant zich reeds vóór de transfer had ingeschreven op de Dienst VOILA, heeft het Boekhoudkantoor de mogelijkheid om de "Voorkeur met betrekking tot de Dienst VOILA" van zijn klant te wijzigen tijdens de transferaanvraag.Nadat u op Overbrengen naar een ander platform hebt geklikt, kan u de Voorkeuren van de Dienst VOILA aanpassen of behouden.

De twee groene knoppen geven aan dat de facturen momenteel naar het e-mailadres van de klant worden verzonden. 

Dit adres is zichtbaar onder E-mail en kan worden gewijzigd. Het is ook mogelijk om de facturen naar een ander e-mailadres te sturen door het uitvinken van Voor de levering van VOILA gebruik het e-mailadres van de klant.Zodra de knop is uitgeschakeld, kan een andere e-mailadres worden toegevoegdZie ook ons artikel Hoe voeg je een extra e-mailadres toe voor de Dienst VOILA.