Beste Klant,

Om U als klant een uniforme commerciële aanpak te kunnen bieden, zal CodaBox met ingang van 1 september 2020 de Agoria-index toepassen voor eventuele prijsindexaties van al haar diensten (bv. CODA, SODA, Aankoopfacturen). 


De nieuwe indexatieclausule kan u hieronder terugvinden. Deze vervangt de afwijkende indexatieclausules met ingang van 1 september 2020.


De Recurrente Kosten (voor technische dienstverlening) voor de verschillende CODABOX-Producten worden jaarlijks geïndexeerd op één januari overeenkomstig de volgende formule : 

‘Nieuwe Recurrente Kosten = Oude Recurrente Kosten*(0,2 + 0,8(nieuwe Agoria-index/basis Agoria index))’


Waarbij :

  • Oude Recurrente Kosten = de Recurrente Kosten van toepassing voorafgaand aan de indexering;
  • Nieuwe Agoria-index : de Agoria-index die van toepassing is voor de maand december voorafgaand aan de datum van indexatie
  • Basis Agoria-index: de Agoria-index die van toepassing is voor de maand  december voorafgaand aan de kalendermaand tijdens dewelke de Recurrente Kosten voor het laatst werden geïndexeerd 
  • De Agoria-index: Agoria-index Refertelonen Landsgemiddelde Contract Na 11/7/1981, raadpleegbaar op www.agoria.be