CODA van datum 16/6 (verrichtingen van 15/6) van ING bankrekeningen bevat mogelijk fouten in de bestandsstructuur.

Het is niet mogelijk om een nieuw bestand aan te leveren, alle bestanden vanaf 17/6 zijn correct


We onderscheiden volgend groot probleem:


Bij alle transacties is het rekeningnummer van de tegenpartij correct,  maar de naam van de tegenpartij is steeds de naam van de rekeninghouder.  Maw de identiteit van het bedrijf/persoon dat de transactie op de bankrekening heeft geïnitieerd, gaat verloren.


We onderscheiden volgende kleine problemen:


De bestandsnummering is voor sommige bankrekeningen 'herstart': er is geen volgorde meer met de nummering in vergelijking met de vorige CODA.


Het btw-nummer in het CODA-bestand is voor sommige bankrekeningen gewijzigd in '00000000000'


De BIC-code in het CODA-bestand is voor sommige bankrekeningen nu 'BBRUBEBBXXX'Op 16/06 heb je jouw eerste CODA bestand ontvangen voor een bepaalde ING rekening. Hierdoor werd het CODA mandaat geactiveerd, maar je ontvangt geen CODA meer voor deze rekening. 

Door de verandering in het proces zal deze rekening opnieuw geactiveerd worden vanaf half augustus. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen het CODA-bestand ontvangen op 16/6 en nieuwe CODA-bestanden vanaf 14/8.

CodaBox heeft je kantoor gecontacteerd  omtrent deze ontbrekende CODA bestanden.