MyCodaBox maakt zich al klaar voor het nieuwe schooljaar! 


  • In uw MyCodaBox-platform vindt u nu alle functionaliteiten van de Dienst Aankoopfacturen onder een nieuwe naam: VOILA !

De dienst VOILA is een dienst in het gamma van CodaBox. De aankoopfacturen van uw klanten, verzonden via verschillende kanalen (Peppol, Zoomit, …), kunt u in elektronisch formaat ontvangen. Uw klant hoeft deze aankoopfacturen niet langer aan u te bezorgen.  Lees er meer over in Wat is de Dienst VOILA?


  • De beschrijving van onze toekomstige nieuwe CARO Service is al beschikbaar onder CONTRACTEN & DIENSTEN!

    De CARO dienst is een extra dienst in het gamma van CodaBox. Financieel adviseurs die hun klanten inschrijven op de CARO dienst, zullen de professionele kredietkaartafschriften van hun klanten rechtstreeks aangeleverd krijgen wanneer de titularis en de kaarthouder hun machtiging hiertoe verleend hebben.