Wat gebeurt er met de Diensten die uw klant gebruikte vóór zijn overbrenging naar uw kantoor of tijdens zijn overbrenging naar een ander van uw platformen - welke Diensten blijven actief?


Standaard Overbrenging

De nieuwe Boekhouder beslist welke Dienst(en) hij/zij wil activeren:

Actieve Dienst 

VÓÓR de overbrenging

STATUS indien Dienst besteld door de nieuwe BoekhouderSTATUS indien Dienst NIET besteld door nieuwe Boekhouder
SODA - VOILAOvergebrachtGeannuleerd
VOICI - CAROAltijd geannuleerdPlatform Overbrenging

Actieve Dienst VÓÓR de overbrenging

STATUS na de overbrenging
CODA - SODA - VOICI - CARO
Altijd overgedragen
VOILA
Overgebracht indien geactiveerd tijdens overbrenging

activeer voila service voorkeuren
Niet overgebracht indien niet geactiveerd tijdens overbrenging
voila service voorkeuren uitschakelen


Opmerking: Voor een klant die rechtstreeks een contract tekent met CodaBox: enkel de CODA Service blijft actief.


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen