Vanaf 21/8 zullen alle ING CODA-bestanden opnieuw over een chronologische nummering beschikken. 


Hieronder vind je enkele voorbeelden van de foutieve nummering voor bestanden die na 13/8 gegeneerd werden: 


  • 154888158 
  • 154889158 
  • 154125126157 
  • 154 8156 


Het is helaas niet mogelijk om bestanden zonder chronologische nummering opnieuw aan te leveren. 

  • Met de juiste import-instellingen kunnen CODA-bestanden met identieke nummering doorgaans geïmporteerd worden in uw software.  
  • Je kan ook het nummer van de CODA-bestanden manueel aanpassen vooraleer ze te importeren. 


Hoe ontstaan?


Op 14/8 heeft ING haar interne processen aangepast om CODA-bestanden te activeren en te genereren.  

Hierdoor is tijdelijk de nummering van de CODA-bestanden gewijzigd. De nummering van de CODA bestanden volgde de nummering van de papieren afschriften. Afhankelijk van de instellingen in het bankdossier van je klant genereert ING al dan niet deze papieren afschriften, mogelijk met een periodiciteit. (1 nummer per jaar, 1 nummer per maand)