Als u het beheer van je mandaten aan ons heeft toevertrouwd en wij kennen het e-mailadres van je klant, sturen wij uw klant een herinnering via e-mail wanneer de klant mandaten heeft met volgende status:


Verstuurd naar Klant +Verzonden per e-mail naar je klant : De klant heeft zijn CODA-mandaat ontvangen, maar heeft het mandaat nog niet getekend.

Bankprocedure + Je klant moet elke rekening activeren in zijn online banking app : Dit is een KBC / CBC klant die zijn teletransmissiemandaat heeft ondertekend, maar hij moet de link nog leggen in zijn bankapplicatie.


Het CODA-tabblad van je MyCodaBox-platform geeft nu meer gedetailleerde informatie weer over de herinneringsmails die naar je klant zijn gestuurd:

  • Het aantal herinneringen dat naar je klant is verzonden
  • De datum waarop de herinnering is verzonden
  • Het e-mailadres waarnaar de herinnering is verzonden

Wat ontvangt mijn klant?

  • Het onderwerp van de e-mail bevat het woord 'Herinnering':
  • Het e-mailbericht bevat duidelijke instructies over de stappen die nog moeten gevolgd worden om het mandaat te activeren.
  • Eén of twee bestanden (Bankmandaat en of TeletransmissieMandaat) zijn bij deze e-mail gevoegd of de e-mail bevat, afhankelijk van de situatie, een Twikey-link

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen