Het overzicht van de verzenders vindt u terug op onze website > Onze partners > gegarandeerde verzenders digitale facturen.