Nieuwe tarifering


Vanaf 1 mei 2021 rekent Belfius een maandelijks forfait aan voor de aanmaak van Codabestanden, die alle gedetailleerde informatie van verrichtingen op betaalrekeningen bevat*. De nieuwe tarifering maakt deel uit van het globale Belfius-aanbod en zijn extra services. 

De details van deze nieuwe tarifering kunnen worden geraadpleegd op de website van Belfius.

Indien een onderneming vragen heeft over deze tarifering, kan deze contact opnemen met zijn bankagentschap of relatiebeheerder. 

 

Belfius rekent deze kost aan voor de aanmaak van CODA op de rekening. Deze kost wordt aangerekend, onafhankelijk van het kanaal waarop de CODA wordt aangeleverd.


CODA stoppen?


Indien een onderneming de CODA, die wordt aangemaakt op de rekening als gevolg van de registratie van een CodaBox-mandaat, wenst stop te zetten, dient u de archiveringsprocedure Hoe een volmacht archiveren te volgen en vink de optie  'Omwille van de kosten die de bank aanrekent aan mijn klant' aan in de pop-up.

Door deze optie te kiezen, wordt de CODA facturatie van de bank aan de onderneming stopgezet.

Let op: Indien de klant nog via andere kanalen CODA ontvangt, zal de kost aangerekend blijven.

Opmerking: *Voor spaarrekeningen en specifieke rekeningen (vb. rubriekrekeningen) worden geen CODA-kosten door de bank aangerekend!