ING heeft de afgelopen maanden enkele problemen veroorzaakt met betrekking tot de CODA bestanden.


Hou rekening met de volgende zaken die betrekking hebben op ING CODA


CODA gestopt na 20/4/2021

  • Vastgesteld op 04/05 : na de release van nieuwe ING CODA op 20/4 stellen we vast dat voor sommige rekeningen de CODA levering gestopt is. ING is op de hoogte en zal dit zo snel mogelijk herstellen, alsook de ontbrekende CODA bestanden aanleveren. CodaBox weet op dit moment niet welke rekeningen geïmpacteerd zijn. Update 14/05: de ontbrekende bestanden zijn geleverd.


CODA van 24/02/2021 --- CODA tussen 13/8 en 21/08/2020 --  CODA van 16/6/2020 :

  • Het bestandsnummer is niet opeenvolgend t.o.v. de andere bestanden

            Tip: Zoek de bestanden op in uw mappenstructuur/via uw boekhoudpakket, de CODA bestanden van deze                                periode hebben een lager nummer en uw boekhoudpakket zal mogelijk aangeven dat deze al verwerkt zijn. 


CODA van 24/02/2021 

  • Als creatiedatum werd 27/2 opgenomen in de header van de CODA


CODA tussen  13/8/2020  en 20/04/2021

  • Bij sommige verrichtingen ontbreekt het rekeningnummer van de tegenpartij. Dit verhindert de correcte verwerking van de verrichting in uw boekhoudpakket. 


CODA van 16/06/2021

  • Bij alle transacties is het rekeningnummer van de tegenpartij correct,  maar de naam van de tegenpartij is steeds de naam van de rekeninghouder.  Maw de identiteit van het bedrijf/persoon dat de transactie op de bankrekening heeft geïnitieerd, gaat verloren. 
  • Het btw-nummer in het CODA-bestand is voor sommige bankrekeningen gewijzigd in '00000000000'
  • De BIC-code in het CODA-bestand is voor sommige bankrekeningen nu 'BBRUBEBBXXX'