Als je een CODA-rekeninguittreksel van een BNP Paribas Fortis-rekening raadpleegt, merk je dat het nettobedrag in het rekeninguittreksel niet overeenstemt met het brutobedrag minus de kosten (commissie).


Waarom dit verschil?

→ BNP Paribas Fortis vermeldt de BTW op de commissies niet in haar CODA-bestanden


Voobeeld:

BNP Paribas Fortis transactie 
Transactie : nettobedrag376,23 €
Detail : brutobedrag377  
Detail : commissie0,64  
Nettobedrag = 376,23 € +  0,64 € = 376,87 € Brutobedrag
Commissie= 0,64 € + TVA 21% = 0,77 €
Nettobedrag = 376,23 € +  0,77 € = 377 €  Brutobedrag

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen