Een subrekening?

Een subrekening is een bankrekening waarvan het IBAN identiek is aan de hoofdrekening waaraan deze gekoppeld is. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk een hoofdrekening in euro's te openen en vervolgens subrekeningen in een andere valuta (USD, GBP, enz.). Een ander voorbeeld van een subrekening is de specifieke ING-rekening, die een gescheiden beheer van het vermogen en van de dagelijkse verrichtingen mogelijk maakt.


Verwerking door Exact Online?

Je merkt dat alle transacties op de subrekening worden geboekt op de hoofdrekening. 

Deze subrekening heeft hetzelfde rekeningnummer als de hoofdrekening, aangevuld met een rubrieknummer.


Neem contact op met Exact Online
Het rubrieknummer wordt door Exact Online niet in aanmerking genomen, het platform detecteert niet dat het om een subrekening van een hoofdrekening gaat. Je kan contact opnemen met Exact Online om deze subrekening apart te laten behandelen.


Geen CODA meer ontvangen voor een subrekening?

CodaBox kan de levering van subaccounts niet stopzetten.