Net zoals u zich inschrijft op een webwinkel, vraagt CodaBox aan de geregistreerde om zijn e-mailadres te bevestigen. De geregistreerde is hier het bedrijf met direct contract bij CodaBox (geen accountantskantoor betrokken).


Waarom?

CodaBox wil op een veilige manier documenten afleveren bij je bedriijf.


Wanneer moet je bedrijf zijn e-mailadres bevestigen? 

Op moment dat CodaBox PDF documenten van CODA bestanden wil versturen via e-mail.


Hoe?

Je ontvangt een e-mail van CodaBox om te bevestigen dat het e-mailadres gelinkt is aan je bedrijf.


Voor welke emailadressen? 

Het contact e-mailadres


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen