Maandelijkse rapporten bevatten de gegevens van de CodaBox Services die op uw factuur worden vermeld. 

Deze rapporten worden in PDF-formaat verzonden naar het e-mailadres dat is aangegeven in de Fiduciaire Informatie in uw MyCodaBox platform. 

Afhankelijk van de CodaBox Services waarop u geabonneerd bent, kunt u verschillende soorten rapporten ontvangen:

  • Bankrekeningen
  • Volmachten
  • SODA

'Bankrekeningen' Rapport

Dit rapport maakt een onderscheid tussen zichtrekeningen-en spaarrekeningen : voor een spaarrekening zijn er geen recurrente maandelijkse technische kosten. 

Dit rapport toont alle bankrekeningen die actief waren aan het einde van de aangegeven maand (in dit voorbeeld in mei 2021).
Bijvoorbeeld op een factuur van juni met x-aantal bankrekeningen komt dit aantal overeen met het aantal rekeningen dat vermeld staat op het rapport van mei

Belangrijk:

  • CodaBox factureert u vooraf de maandelijkse kosten van een zichtrekening.
  • Voor een gearchiveerde rekening is er geen pro-rata terugbetaling van de maandelijkse kosten.
  • Er zijn er geen technische kosten voor de eerste leveringsmaand. 
toelichting bij je codabox bankrekeningen rapport


'Volmachten' Rapport

In dit voorbeeld toont het CODA volmachten rapport alle CODA mandaten die in mei actief zijn geworden.

Bijvoorbeeld op een factuur van juni met x-aantal CODA-mandaten komt dit aantal overeen met het aantal mandaten dat vermeld staat op het rapport van mei

  • CodaBox rekent de kosten voor het activeren van een mandaat aan in de maand volgend op de maand van activering.
  • Als u geen rapport ontvangt voor CODA-mandaten, betekent dit dat er geen nieuwe mandaten zijn geactiveerd.
toelichting bij je codabox volmachten rapport


'SODA' Rapport

In dit voorbeeld toont het SODA volmachten rapport alle SODA mandaten die in mei actief zijn geworden.

Bijvoorbeeld, op een factuur van juni met een x-aantal SODA-mandaten komt dit aantal overeen met het aantal dat vermeld staat op het rapport van mei.

CodaBox rekent de kosten voor het activeren van een mandaat aan in de maand volgend op de maand van activering.

Als dit rapport 0 mandaten weergeeft, betekent dit dat er voor die maand geen activeringskosten op uw SODA-factuur zullen staan. Het ontvangen van het rapport geeft aan dat u wel minstens 1 actief SODA-mandaat heeft, en worden de maandelijkse kosten voor de SODA-dienst in rekening gebracht.

toelichting bij je codabox soda rapport

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen