GOED OM TE WETEN


AXA levert de CODA-bestanden af volgens de frequentie die in het bankdossier van de klant is bepaald. Als de klant zijn/haar papieren afschriften één keer per maand ontvangt, zal hij/zij ook één keer per maand CODA ontvangen.


Als een mandaat door AXA bevestigd is, maar wij nog geen CODA leveren, zal de periodiciteit vermoedelijk op maandelijks staan. Gelieve de klant naar zijn/haar bankkantoor te verwijzen, waar hij/zij de periodiciteit kan aanpassen.