In MyCodaBox > KLANTEN > Lijst Klantentransfers vind je een overzicht van je klantentransfers.

Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je een overzicht van de status van de 2 types klantentransfers:

  • Gewone Transfer: Je hebt een nieuwe klant aangemaakt via MyCodaBox maar deze was al bekend in ons systeem onder een ander kantoor en je hebt een transferaanvraag gedaan?
  • Platform Transfer: Je werkt met minstens twee verschillende platformen gekoppeld aan hetzelfde ondernemingsnummer en je hebt de procedure gevolgd om een platformoverbrenging aan te vragen via MyCodaBox?
De verschillende statussen van de Gewone Transfer
Gewone Transfer status
Betekenis
NieuwJe aanvraag voor de transfer van de klant werd geregistreerd (je kan deze aanvraag nog steeds annuleren)
In verwerkingCodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
Wachten op bevestiging klantJe klant heeft een rechtstreeks contract met CodaBox. Wij hebben hen gecontacteerd via e-mail en wachten op de bevestiging dat jij zijn nieuwe boekhouder bent en dat hij zijn huidig contract met CodaBox wenst te beëindigen. De actie ligt dus bij je klant.
Wachten op feedbackCodaBox heeft je (boekhouder) gecontacteerd per e-mail om extra informatie te bekomen rond jouw aanvraag. De transfer kan niet meteen uitgevoerd worden. De actie ligt dus bij jou.
UitgevoerdDe overzetting van de klant naar je kantoor is gebeurd.
De normale mandaatprocedure is gestart.
Je kan de status van het CODA mandaat opvolgen via MyCodaBox.
GeannuleerdDe aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar jouw kantoor.


De verschillende statussen van Platform Transfer
Platform Transfer statusBetekenis
NieuwJe aanvraag voor de transfer van de klant werd geregistreerd (je kan deze aanvraag nog steeds annuleren).
In verwerkingCodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
Wachten op feedbackCodaBox heeft per e-mail contact met je (de boekhouder) opgenomen om meer informatie over je transferaanvraag te verkrijgen. De overzetting kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De actie is dus aan jou.
UitgevoerdDe overzetting van je klant naar dit platform is gebeurd. Je kan de gegevens van jouw klant raadplegen via MyCodaBox-platform.
GeannuleerdDe aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar dit platform.

Opmerking: Het tabblad Platform Transfer is alleen beschikbaar als het Boekhoudkantoor 

  1. Werkt met meerdere boekhoudpakketten
  2. Bestaat uit meerdere filiale

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen