In MyCodaBox > Klanten > Lijst klantentransfers vind je een overzicht van je klantentransfers.

Deze lijst bevat twee tabbladen - elk tabblad geeft je een overzicht van de status van de 2 types klantentransfers:

Toegang tot de status van de twee transfertypes die mogelijk zijn via MyCodaBox

  • Gewone transfer: Je hebt een nieuwe klant aangemaakt via MyCodaBox maar deze was al bekend in ons systeem onder een ander boekhoudkantoor. Je hebt dus in MyCodaBox een transferaanvraag gedaan zodat de klant naar jouw kantoor wordt overgebracht.
  • Omgeving transfer: Je werkt met minstens twee verschillende omgevingen gekoppeld aan hetzelfde ondernemingsnummer en je hebt in MyCodaBox de procedure gevolgd om een klant van de ene omgeving naar de andere over te brengen. De status is zichtbaar in de 'bestemmingsomgeving' die je tijdens de aanvraag koos.


Opmerking: Het tabblad Omgeving transfer is alleen zichtbaar als je boekhoudkantoor: 

  • met meerdere boekhoudpakketten werkt
    of
  • meerdere filialen heeft


De verschillende statussen van de Gewone transfer (van een klant van ander boekhoudkantoor)
Gewone transfer status
Betekenis
NieuwJe aanvraag voor de transfer van de klant werd geregistreerd (je kan deze aanvraag nog steeds annuleren).
In verwerkingCodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
Wachten op bevestiging klantJe klant heeft een rechtstreeks contract met CodaBox. Wij hebben hen gecontacteerd via e-mail en wachten op de bevestiging dat jij hun nieuwe boekhouder bent en dat ze hun huidig contract met CodaBox wensen te beëindigen. De actie ligt dus bij je klant.
Wachten op feedbackCodaBox heeft je (= de boekhouder) gecontacteerd per e-mail om extra informatie te bekomen rond jouw aanvraag. De transfer kan niet meteen uitgevoerd worden. De actie ligt dus bij jou.
UitgevoerdDe overzetting van de klant naar je kantoor is gebeurd.
De normale mandaatprocedure is gestart.
Je kan de status van het CODA mandaat opvolgen via MyCodaBox.
GeannuleerdDe aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar jouw kantoor.


De verschillende statussen van de Omgeving transfer
Omgeving transfer statusBetekenis
NieuwJe aanvraag voor de transfer van de klant werd geregistreerd (je kan deze aanvraag nog steeds annuleren).
In verwerkingCodaBox heeft de transfer in behandeling genomen.
Wachten op feedbackCodaBox heeft per e-mail contact met je (= de boekhouder) opgenomen om meer informatie over je transferaanvraag te verkrijgen. De overbrenging kan niet onmiddellijk worden uitgevoerd. De actie is dus aan jou.
UitgevoerdDe overbrenging van je klant naar deze omgeving is gebeurd. Je kan de gegevens van jouw klant raadplegen via je MyCodaBox-omgeving.
GeannuleerdDe aanvraag tot transfer is geannuleerd. De klant wordt niet overgezet naar deze omgeving.Zie ook onze Gerelateerde Artikelen