BNP Paribas Fortis Bank rekent een maandelijks forfait aan voor de aanmaak van Codabestanden (indien niet inbegrepen in een rekening pack) onafhankelijk van het kanaal waarop de CODA wordt aangeleverd.  

De details van deze tarifering kunnen worden geraadpleegd op  de website van BNP Paribas Fortis.

Indien een onderneming vragen heeft over deze tarifering, kan deze contact opnemen met zijn bankagentschap of relatiebeheerder.


CODA stoppen?


Indien de onderneming de CODA die wordt aangemaakt op de rekening als gevolg van de registratie van een CodaBox-mandaat wenst stop te zetten, neem dan contact met ons op via Support@codabox.com

Wij zullen dan een aanvraag plaatsen bij de bank om de CODA dienst via CodaBox te stoppen.

Let wel: 

Indien de eindklant nog via andere kanalen CODA ontvangt, zal de kost aangerekend blijven.

Het archiveren van een rekening/mandaat via uw MyCodaBox platform is niet voldoende om de aanrekening van de CODA dienst door de bank aan de eindklant te doen stoppen.