Ga naar MyCodaBox - KLANTEN VOLMACHTEN & DIENSTEN - CODA

Selecteer je klant in het CODA Volmachten venster en klik op Beheer


Selecteer het te archiveren mandaat, klik op de ... naast actie en vervolgens op Archiveer


De informatie die in het pop-up venster verschijnt na het klikken op Archiveer is belangrijk.

Na het lezen van deze informatie, vink je het vakje "Ik begrijp de gevolgen van deze actie" aan om de knop Archiveer te activerenBelangrijk 

Een mandaat archiveren :

  • Stopt de VOILA en SODA diensten niet
  • Stopt de CARO-dienst als het gearchiveerde mandaat het laatste mandaat is van de bank die CARO ondersteunt