Tot op heden registreren wij je klant op Peppol en Zoomit. CodaBox zal bijkomende kanalen activeren afhankelijk van de marktontwikkeling.


Wat is PEPPOL?
 • Je wilt facturen elektronisch uitwisselen met al je partners ongeacht of je een overheid of een bedrijf bent.Dit betekent het uitwisselen en verwerken van e-facturen in een gestructureerde vorm.  
  Met dit project beogen we de gestandaardiseerde uitwisseling (ontvangen en verzenden) van e-facturen tussen bedrijven en overheden (B2G) en bedrijven onderling (B2B).
  Peppol is een internationaal netwerk met een afsprakenkader, een standaardformaat en toepassingen voor het faciliteren van e-procurement en e-invoicing.
 • Wat elektronische facturatie betreft, betekent dit dat er steeds gewerkt wordt met zogenaamde ‘Certified Access Points’ ‘(CAP) die de verzending en ontvangst van facturen voor bedrijven en overheden voor hun rekening nemen.
  Een centrale toepassing registreert bij welk ‘Certified Access Point’ een bedrijf of overheid is aangesloten.
  De uitwisseling tussen deze CAP’s is gratis. CodaBox is een Certified Access Point.


Wat is Zoomit?
 • Zoomit is een gratis dienst in Internet en Mobile Banking waarmee je documenten zoals facturen, creditnota’s en loonbrieven snel en gemakkelijk afhandelt.
 • Je beslist zelf wanneer je betaalt en verliest minder tijd met geldzaken.
 • Je bent verlost van paperassen en helpt het milieu een handje. (zie Zoomit website)


Wat is een Access Point?
Een Peppol Access Point verbindt organisaties met het Peppol-netwerk. Hierdoor kun je veilig elektronische documenten, zoals e-facturen uitwisselen met iedereen die op dit netwerk is aangesloten. 
Je hebt een Peppol Access Point nodig voor de verbinding op het Peppol-netwerk. Zo’n verbinding wordt geleverd door een Document Service Provider (DSP). 
Via elk van de Dsp’s die vermeld staan op Het DigiCrowd Netwerk is verbinding via het Peppol netwerk mogelijk. Je informeert het best rechtstreeks bij hen, mocht je meer info willen over hoe dit kan opgezet worden en wat de prijszetting is hieromtrent.KLANT INGESCHREVEN OP VOILA ? 
 1. CodaBox registreert je klant op Peppol en Zoomit
 2. Leveranciers sturen facturen naar je klant via Peppol of Zoomit
 3. CodaBox maakt verbinding met Peppol en Zoomit om de facturen op te halen van je klant
 4. CodaBox bezorgt de factuur aan je klant via e-mail en aan je kantoor. 

Zie ook onze Gerelateerde Artikelen