Wat is de rol van CodaBox in e-invoicing?

VOILA DIENST

CodaBox verzamelt de aankoopfacturen via de verschillende leveringskanalen (Peppol en Zoomit) en bezorgt ze aan de boekhouder en het bedrijf.

Hoe de VOILA Dienst te bestellen?
  • Het Boekhoudkantoor bestelt de VOILA-dienst via MyCodaBox individueel per klant 
  • De klant aanvaardt de uitnodiging via een formulier dat per e-mail door CodaBox wordt verstuurd

Activatie van de VOILA-dienst?
CodaBox registreert de klant op de verschillende e-invoicing kanalen: momenteel Peppol en Zoomit.
De klant is dan bereikbaar voor de verschillende verzenders die op deze kanalen zijn geregistreerd en is klaar om zijn e-facturen te ontvangen.

Levering van facturen?
  • Het Boekhoudkantoor: ontvangt de e-facturen van zijn klant volgens de leveringsmethode van zijn keuze, net zoals voor de CODA-dienst
  • De klant: de leveringsmethode bij de klant hangt af van het door de verzender gebruikte kanaal:
  • ZOOMIT
    In de bankomgeving van de klant (hij wordt via e-mail verwittigd bij aanlevering van elk nieuw aankoopfactuur) + CodaBox stuurt hem via e-mail de PDF van de factuur
  • PEPPOL
    CodaBox verstuurt de PDF van de factuur naar de klant via e-mail
⇨ Meer over e-invoicing en PEPPOL en over Zoomit

Resultaat van de registratie van ondernemingen voor de VOILA-dienst?

De Belgische bedrijven zijn te bereiken via het Peppol- en Zoomit-netwerk. 

CodaBox werkt als een postbode en verzamelt de facturen van de verschillende netwerken en zorgt voor de verzending ervan naar het bedrijf.

API E-INVOICE
Via de CodaBox e-Invoicing API hebben de verzenders van facturen toegang tot verschillende netwerken om facturen en creditnota's naar hun klanten te sturen, zowel in een B2C (business-to-customer), B2B (business-to-business) of B2G (business-to-government) context.

Verbinding maken met API?

https://documentation.ibanity.com/einvoicing/products#services


Resultaat van de API registratie?
Verzenders van facturen kunnen hun facturen in digitaal formaat via de Peppol/Zoomit-netwerken verzenden naar hun klanten die zelf op deze netwerken bekend zijn.


Wat is de rol van de verschillende stakeholders?

VERZENDERS VAN FACTUREN

Een verzender van facturen is een leverancier die een factuur naar zijn klant wil sturen

Een verzender van facturen heeft een software waarmee hij facturen naar verschillende netwerken kan sturen:

Peppol en Zoomit

VERZENDER 
=
KMO?

Hij gebruikt een software ontwikkeld door een SOFTWARE INTEGRATORom zijn facturen te versturen.


De software-integrator heeft zijn software verbonden met de CodaBox API om de facturen van de verzender te kunnen doorsturen naar de verschillende netwerken (Peppol en Zoomit).

De kmo heeft via zijn software toegang tot de optie 'Stuur uw facturen via Peppol of Zoomit'.

Voorbeeld van software-integratoren: Wolters Kluwer, WinAuditor, Fid-Manager

VERZENDER 
GROOTBEDRIJF?

Hij werkt met een API INTEGRATOR voor de verzending van zijn facturen, de uitvoering en het vereiste formaat (XML + PDF).


De API INTEGRATOR is een technische partner, die de verzender kan verbinden met CodaBox. De verbinding wordt gemaakt in naam van verschillende grootbedrijven die hun facturen naar de verschillende netwerken willen sturen (Peppol en Zoomit).

Voorbeeld van API-integratoren: Manufast

De verzender kan ook zorgen voor het opzetten van de verbinding met de CodaBox API (bijv. SD Worx).


Opmerking: 

In het kader van het KYC proces (Know Your Customer ), dat tot doel heeft de integriteit te waarborgen en de identiteit te verifiëren van de verschillende belanghebbenden van een onderneming (klanten-leveranciers-partners), moet de integrator de voor deze verificaties vereiste informatie opvragen bij de verzender. 


Verdere informatie in onze artikels Registreren als Verzender? Belangrijke informatie over KYC 


Zie ook onze Gerelateerde Artikelen