VOILA in enkele stappen

Hoe werkt VOILA?

De stappen voor je klant om VOILA te gebruiken

Verbonden leveranciers


Vanaf 1 januari 2026 moeten alle Belgische B2B facturen als e-facturen verplicht via het Peppol-netwerk verstuurd worden. 


Momenteel werken we nog met veel toewijding aan onze lijst van leveranciers. We zijn er ons echter van bewust dat het volume facturen dat momenteel beschikbaar is via onze dienst VOILA slechts een fractie vertegenwoordigt van de facturen die bedrijven ontvangen.


Welke leveranciers sturen digitale facturen? 

Een overzicht van de leveranciers die de aankoopfacturen digitaal sturen kan je hier terugvinden (DigiCrowd Champions).


CodaBox streeft ernaar om het volume aan digitale facturen te laten toenemen.

Wij hebben een lijst met de 'bewust ingeschreven ondernemingen' opgesteld met betrekking tot het verzenden van de aankoopfacturen via het Peppol-netwerk. 

Wij wisselen deze lijst uit met de verzenders zodat de verzenders met zekerheid de klanten, die hun factuur via Peppol wensen te ontvangen, kunnen identificeren. Op deze manier bouwen we het volume op, en kunnen we zowel langs de kant van de verzender als de ontvanger garanderen dat de factuur bij de klant zal aankomen.

  • De verzendende kant geeft de garantie dat de Peppol-factuur wordt afgeleverd bij de eindklant.
  • Indien de ontvangende kant ingeschreven is op de dienst VOILA, heeft deze de garantie dat de factuur van één van deze verzenders ontvangen zal worden in de facturatiesoftware.


Waarom worden niet alle facturen digitaal verzonden (het Peppol-First-principe)?

Sommige leveranciers beschikken over slimme facturatiesoftware die, bij het versturen van facturen, automatisch controleert of de klant gekend is op het Peppol-netwerk.

  • Is dit het geval: dan wordt de factuur via het Peppol-netwerk verzonden. Deze methode is het Peppol-First-principe.
  • Indien niet: dan wordt het document via e-mail of per post verzonden. Je klant kan hier dan een handje helpen : door toch te vragen aan zijn leverancier om zijn facturen digitaal over Peppol te versturen (bvb via het klantenportaal van zijn leverancier).


Stapsgewijze overgang

Niet alle leveranciers werken al met het Peppol-First-principe, waardoor het activeren van de e-facturatie van hun klanten moeizamer verloopt. 

Wij begrijpen uiteraard wel dat je graag een groter volume documenten wenst, dus wij nemen op geregelde tijdstippen contact op met verschillende leveranciers om het gesprek gaande te houden.


Intussen bekijken wij deze geleidelijke overgang als een ideale voorbereiding op de aanpassingen die er aan zitten te komen.

Als accountant speel je namelijk een cruciale rol voor je klanten, en kan je hen hierin begeleiden zodat ze volledig klaar zijn om vanaf 2026 hun facturen digitaal te ontvangen! 


VOILA in een paar minuten via 4 korte video's


Ik maak me het leven gemakkelijker: ik ontvang digitale facturen via VOILA van CodaBox!


VOILA voor Ondernemers: Mijn digitale facturen automatisch delen met mijn boekhouder via VOILA?


VOILA voor Ondernemers: Hoe werkt het?


VOILA voor Boekhouders: De digitale facturen van mijn klanten via VOILA ontvangen?Zie ook onze Gerelateerde Artikelen