Ga naar MyCodaBox en maak eenvoudig een nieuwe klant aan via het menu KLANTEN - Nieuwe klant.

Voer in het volgende scherm de vereiste informatie over uw klant in en klik op Klant opslaan.


Hier zijn de details van de velden die moeten worden ingevuld:


Velden
Beschrijving
Klantcode *

Dit is een unieke waarde die gekoppeld wordt aan uw klant (als u 2 klanten heeft met dezelfde bedrijfsnaam maar met een ander bedrijfsnummer of BTW-nummer).


Opmerking: De klantcode wordt gebruikt als de mapnaam in de CODA-boomstructuur.

Bedrijfsnaam *De bedrijfsnaam van uw klant
Adres - Postcode - Gemeente *Het postadres van het bedrijf
Ondernemingsnummer *Het  ondernemingsnummer van de onderneming (Ondernemingsnummer verplicht).
Indien de onderneming ook een BTW nummer heeft, vink dan 'Heeft een Belgisch BTW nummer' aan.
Emailadres van de Klant *Het e-mailadres van uw klant. Voer uw e-mailadres niet in, behalve als het voor uw eigen account is.
Taal *Selecteer in de lijst
Naam *De persoon die de gemachtigde ondertekenaar van de rekeningen is en die de mandaten zal ondertekenen
Functie *De functie van de persoon die de mandaten zal ondertekenen
Exact Online Digitale BrievenbusVul het Exact Online "Digitale Brienvenbus" adres in (veld alleen zichtbaar als uw platform is gecreëerd voor de Exact Online software )
Klant ontvangt PDF van CODA en SODA via e-mailIndien geactiveerd, zal de klant via e-mail het CODA/SODA bestand in pdf formaat ontvangen. Voor meer informatie : Instellingen voor de ontvangst van PDF bestanden
Bankrekeningen *U kunt alle rekeningen van alle banken van uw klant in één keer toevoegen.
Het systeem zal de bank onmiddellijk controleren, of het rekeningnummer correct is en of het om een Spaarrekening gaat
Sociale SecretariatenAls u ook SODA wilt voor deze klant, kunt u SODA direct bestellen door een secretariaat toe te voegen.
Aankoopfacturen
U kan de Aankoopfactuurdienst onmiddelijk bestellen en eventueel een ander e-mailadres van uw klant doorgeven waarop de klant zijn aankoopfacturen wenst te ontvangen.

Verplichte velden


Zodra de klant in uw platform is aangemaakt, vindt u deze onder KLANTEN VOLMACHTEN & DIENSTEN - CODA - Klantnaam.

Als de klant bij u op kantoor aanwezig is, kunt u het mandaat downloaden of hem uitnodigen om elektronisch te tekenen via MyCodaBox

Voor de elektronische handtekening kunt u de procedure van Ondertekening van de volmacht met eID volgen


Zie ook onze artikel Mogelijke situaties die kunnen optreden bij het maken van een nieuwe klanten