De status van de volmacht is "Problem" in MyCodaBox

Waarom deze status? → Een van de stappen in het activeringsproces lukte niet goed. 

Onder de status "Problem" wordt altijd een korte beschrijving weergegeven:

mandaat status is problem in mycodabox


Soorten mogelijke problemen en oplossingen

Vind de te ondernemen acties in onze FAQ-artikelen:
  • DE VOLMACHT WERD TE ONDERTEKENING NAAR DE KLANT GESTUURD maar de status ervan is veranderd van 'Available Online' of 'Sent client' in:

'Problem' +

  • DE VOLMACHT WERD NAAR DE BANK GESTUURD, maar de status ervan is veranderd van "Bank procedure" in:

'Problem' +