De status van het mandaat is 'Probleem' in MyCodaBox


Waarom deze status? 

→ Een van de stappen in het activeringsproces lukte niet goed. 

Onder de status "Probleem" wordt altijd een korte beschrijving weergegeven:

De status van de mandaat is Probleem in MyCodaBox


Soorten mogelijke problemen en oplossingen


DE VOLMACHT WERD TE ONDERTEKENING NAAR DE KLANT GESTUURD

Maar de status ervan is veranderd van 'Online beschikbaar' of 'In afwachting van ondertekening' in 'Probleem' +

Kan niet behandeld worden. Je klant heeft geweigerd de documenten te onderteken met de volgende reden
De mandaat kan niet behandeld worden in MyCodaBox Waarom deze status?  
de klant heeft de digitale handtekening geweigerd. Hij heeft op 'Weigeren' geklikt en zijn weigering gemotiveerd via een bericht dat in dit venster verschijnt. 
Opmerking : Alleen voor Argenta-klanten (digitale ondertekening)


Welke actie moet je ondernemen?
→ Neem contact op met helpdesk@codabox.com 

DE VOLMACHT WERD NAAR DE BANK GESTUURD

Maar de status ervan is veranderd van "Bankprocedure" in 'Probleem' + een van onderstaande beschrijvingen

'Kan niet behandeld worden' +Welke actie moet je ondernemen?
De klantgegevens bij de bank zijn niet up to date

De bank wil het mandaat van je klant op dit moment niet aanvaarden. De bank heeft ons meegedeeld dat ze niet voldoende informatie heeft over deze klant of dat er een algemeen probleem is met het bankdossier van deze klant. 

Vraag je klant om persoonlijk naar het bankkantoor te gaan. Stuur het ondertekende document naar ons terug zodra het bankdossier is geactualiseerd.

De ondertekenaar is geen mandaathouder van de rekening➜ Stuur de documenten volledig en correct ondertekend naar ons terug (door alle vereiste personen indien van toepassing).
Het ondernemingsnummer is niet correct

➜ Controleer de gegevens van je klant in MyCodaBox en pas ze aan.
De procedure is HIER beschikbaar. Aangezien deze aanpassing een impact zal hebben op het mandaat, zal je gevraagd worden om een nieuwe versie van het document te downloaden. Enkel een nieuw mandaat met een nieuwe ondertekeningsdatum kan aanvaard worden door CodaBox.
De naam van de onderneming is niet correct

Het adres van de onderneming is niet correct
Meerdere handtekeningen zijn vereist➜ Stuur de documenten volledig en correct ondertekend naar ons terug (door alle vereiste personen indien van toepassing).
De handtekening is niet leesbaar
Het document moet ondertekend worden, niet geparafeerd
Geen digitale handtekening toegestaan, manuele handtekening nodigDeze bank aanvaardt enkel manuele handtekeningen. De lijst met mogelijke ondertekeningsmethodes per bank vindt je in dit artikel.
Stuur de documenten volledig en correct ondertekend naar ons terug
(door alle vereiste personen indien van toepassing).