De status van het mandaat is 'Probleem' in MyCodaBox


Waarom deze status? 

→ Een van de stappen in het activeringsproces lukte niet goed. 

Onder de status "Probleem" wordt altijd een korte beschrijving weergegeven:


Soorten mogelijke problemen en oplossingen


DE VOLMACHT WERD TE ONDERTEKENING NAAR DE KLANT GESTUURD 

Maar de status ervan is veranderd van 'Available Online' of 'Sent client' in 'Probleem' +


Kan niet behandeld worden. Documenten niet correct ondertekend - bezorg ons de correct getekende volmacht

Waarom deze status?

De klant of de boekhouder heeft het mandaat teruggestuurd naar CodaBox, maar een pagina of de handtekening ontbrak. Een papieren document moet ook altijd handmatig worden ondertekend (niet met een elektronische handtekening).


Welke actie moet je ondernemen?

→ Stuur de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug


Kan niet behandeld worden. Je klant heeft geweigerd de documenten te onderteken met de volgende reden
Waarom deze status?  
De klant heeft in SignHere de ondertekening van het mandaat geweigerd. Hij heeft op 'Weigeren' geklikt en zijn weigering gemotiveerd via een bericht dat in dit venster verschijnt. 
Opmerking : Alleen voor Argenta-klanten (ondertekening via SignHere)


Welke actie moet je ondernemen?
→ Neem contact op met helpdesk@codabox.com 

DE VOLMACHT WERD NAAR DE BANK GESTUURD 

Maar de status ervan is veranderd van "Bank procedure" in 'Probleem' + een van onderstaande beschrijvingen


Kan niet behandeld worden. Handtekening komt niet overeen met de administratieve documenten bij de bank. Controleer dit met je klant, pas de gegevens aan en bezorg ons de correct getekende volmacht

Waarom deze status? 

Het mandaat kan deze status hebben om een van de volgende redenen:

  • Een 2e handtekening is vereist van XX
  • De persoon die getekend heeft is niet gemachtigd
  • De volmacht moet worden ondertekend door: X


Welke actie moet je ondernemen? 

→ Controleer bij je klant wie de gevolmachtigde is op de rekening(en), pas de gegevens aan in MyCodaBox en stuur ons het correct ondertekende document. Enkel een nieuw mandaat met een nieuwe datum van ondertekening kan door CodaBox aanvaard wordenKan niet behandeld worden. Ontbrekende of onjuiste klantgegeveens: controleer naam, ondernemingsnummer en rekeningnummer(s)

Waarom deze status? 

De bank kan het volmacht van je klant niet accepteren. 

De bank heeft ons meegedeeld dat de klantgegevens op het volmacht onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten. Deze onjuiste informatie kan een van de volgende zijn :

  • De bedrijfsnaam komt niet overeen
  • De rekening is niet bekend/gekoppeld aan de klant
  • Het bedrijfsnummer van de klant ontbreekt


Welke actie moet je ondernemen?

→ Controleer de gegevens van je klant via MyCodaBox en pas ze aan om ons het correct ondertekende document te bezorgen. Enkel een nieuw mandaat met een nieuwe datum van ondertekening kan door CodaBox aanvaard wordenKan niet behandeld worden. Onvoldoende klantgegevens gekend bij de bank. Wachten op feedback van klant

Waarom deze status? 

Activering van de CODA-volmacht is niet mogelijk - De gegevens van deze klant zijn niet up-to-date bij de bank.


Welke actie moet je ondernemen?

De bank wenst de volmacht van je klant op dit ogenblik niet te aanvaarden. 

Wij hebben van de bank vernomen dat zij niet over voldoende informatie over deze klant beschikt of dat er een algemeen probleem is met het bankdossier van deze klant. 

→ Vraag je klant om persoonlijk naar zijn bankkantoor te gaan