De status van een mandaat is te raadplegen via  MyCodaBox  - KLANTEN VOLMACHTEN & DIENSTEN - CODA - Beheer

Opmerking:

Dezelfde mandaatstatus kan verschillende betekenissen hebben. Dit is afhankelijk van :

  • De betrokken bank (Twikey - Non Twikey - KBC of andere bank)
  • Wie de mandaten van je klanten beheert  (jij of CodaBox)


Hier vind je een overzicht van de mogelijke statussen van een CODA-mandaat:

CODA VOLMACHT STATUSBESCHRIJVING
MEER INFO
GeregistreerdDeze bank ondersteunt CODA niet
→ Niet-compatibele bank
De volmacht zal in deze status blijven staan tot er een overeenkomst is met deze bank. 
GeregistreerdIn behandeling
→ Compatibele bank

Onze administratieve dienst heeft je gegevensfiche geïmporteerd in ons systeem en voert een controle uit op de correctheid van de gegevens.

Indien de gegevens niet correct zijn, nemen wij contact op met jouw kantoor.

In VoorbereidingIndien we beschikken over een e-mailadres, zal de volmacht verstuurd worden naar je klant
→ Als CodaBox de mandaten van je klanten beheert
Verstuurd naar KlantVerzonden per e-mail naar je klant
Onze administratieve dienst heeft de volmacht via e-mail naar je klant verstuurd. 
In Voorbereiding
Verstuurd naar klant
Je kan de volmacht digitaal laten tekenen viaTwikey

→ Als het een bank is die Twikey ondersteunt, kan je de Twikey link naar je klant sturen

Papieren documenten kunnen nog steeds worden gedownload (via Acties) *** 

In Voorbereiding
Verstuurd naar klant
Je kan de volmacht hier downloaden→ Bank die Twikey niet ondersteunt
De download van de volmacht is mogelijk via de knop
Online BeschikbaarBezorg ons via e-mail de getekende volmacht
→  Als je de volmachten van je klanten beheert 
De volmacht zal niet per e-mail naar je klant worden gestuurd. Download de volmacht via de knop ***
Online BeschikbaarJe kan de volmacht digitaal laten tekenen via Twikey

→ Als het een bank is die Twikey ondersteunt, kan je de Twikey link naar je klant sturen

Papieren documenten kunnen nog steeds worden gedownload (via Acties) *** 

OndertekendGetekend, ontvangen en in behandeling
De ondertekende documenten zijn ontvangen en worden intern gecontroleerd. CodaBox verwerkt de volmacht.
BankprocedureVerstuurd naar de bank
Het mandaat ondertekend door de klant (papieren versie) werd naar de bank gestuurd.
Opmerking * 
De status Bank procedure kan wijzigingen in Gearchiveerd indien de rekening niet bestelbaar is voor CODA / Geweigerd door de bank of wanneer de rekening gesloten werd.
BankprocedureBankactivatie in orde. De volmacht activeert bij het eerste ontvangen CODA bestand
Het eerste CODA-bestand zal worden aangemaakt zodra er een transactie is op dez rekening. Je klant hoeft niets te doen.

Opmerking: Er zijn dagelijkse transacties op deze rekening, maar nog steeds geen CODA?

Een interne bankfout kan de activering van het mandaat verhinderd hebben → Contacteer helpdesk@codabox.com

BankprocedureJe klant moet elke rekening activeren in zijn online banking app

Het betreft KBC/CBC Bank

Meer info op: KBC/CBC - Status CODA mandaat

Controleer de status van elke rekening

BankprocedureGetekend via Twikey
De volmacht werd elektronisch door de klant ondertekend en werd naar de bank gestuurd. 
BankprocedureCODA beschikbaar - in afwachting van opzet levering

Wij ontvangen CODA-bestanden voor sommige rekeningen, maar je leveringsmethode is nog niet ingesteld. CodaBox zal contact met je opnemen om de levering te regelen.

BankprocedureVertraging in activering vanwege probleem met bankgegevens van de klant Bank neem contact op met de klant of het bankkantoor.

Het betreft ING Bank


Actief

Je ontvangt CODA. Bekijk de status van elke rekening om na te gaan welke actief zijn


ActiefGeen recente CODA meer. Bekijk de status van elke rekening voor meer informatie
Meer info in ons artikel CODA's niet ontvangen, CODA's ontbreken?
ProbleemKan niet behandeld worden + reden

Er is een probleem met de volmacht.

Onze administratieve dienst neemt contact met je op. 

Zie ons artikel over de verschillende mogelijke problemen

GearchiveerdDe volmacht werd gearchiveerd
CodaBox doet geen verdere verwerking meer van de volmacht. Indien de volmacht daarvoor actief was, ontvang je geen codabestanden meer. Zie ook de Opmerking in de Bankprocedure status.
GearchiveerdTermijn voor activatie verstreken. Kan opnieuw besteld worden.We ontvingen nooit CODA voor de rekeningen op dit mandaat’, Daar de aanvraag reeds langer dan 2 jaar open stond, werd het mandaat gearchiveerd.
De rekening(en) kan/kunnen opnieuw besteld worden.

Zie ook ons artikel Details van mandaten/bankrekeningen en mogelijke acties en onze *** Gelateerde artikelen