De status van een mandaat is te raadplegen via MyCodaBox  - VOLMACHTEN & DIENSTEN - CODA - Beheer

BELANGRIJK: Dezelfde mandaatstatus kan verschillende betekenissen hebben. Dit is afhankelijk van :

  • De betrokken bank (Twikey - Non Twikey - KBC/CBC of andere bank)
  • Wie de mandaten van je klanten beheert (jij of CodaBox)

Een vraag over mandaten? 

Wacht niet tot je ons per telefoon of via e-mail kan bereiken, maar raadpleeg dit overzicht van de mandaatstatussen, waarover ons Support-team vaak vragen krijgt:


In afwachting van ondertekening + Verzonden naar het e-mailadres
We zijn in afwachting van de ondertekende documenten

De klant kan zijn/haar documenten digitaal of op papier ondertekenen en naar ons terugsturen via helpdesk@codabox.com. De mogelijke ondertekeningsmethodes zijn afhankelijk van de bank. Meer info hierover vind je HIER

Reageert je klant niet op deze e-mail? Wij sturen herinneringen (max. 3)


Bankprocedure +  Verstuurd naar de bank/Getekend Twikey/Via onze ondertekening link (NIET voor KBC/CBC)

Het mandaat moet nog geaccepteerd worden door de bank.

Wanneer wij de bevestiging van de bank ontvangen, verandert de status (zie volgende paragraaf)

Opmerking: Alleen Nagelmakers geeft geen bevestiging van acceptatie.


Bankprocedure Bankactivatie in orde. De volmacht word geactiveerd bij het eerste ontvangen CODA bestand 

Het mandaat werd aanvaard door de bank : Het eerste CODA-bestand wordt gegenereerd zodra er een transactie is op één van de bankrekeningen van dit mandaat. De status van het mandaat in MyCodaBox wordt dan ook 'Actief'.

Opmerking: Er zijn dagelijks transacties (controleer met je klant alvorens ons te contacteren) op één van de bankrekeningen, maar toch geen CODA? 

Een fout  bij de bank kan de activatie van het mandaat hebben verhinderd Neem contact op met helpdesk@codabox.com 


Bankactivatie voltooid - Wachten op eerste CODA-bestand + De rekening = KBC/CBC?

Het is 100% zeker dat de rekening geregistreerd werd voor CODA


Bankprocedure + Je klant moet elke rekening activeren in de online banking app (VOOR KBC/CBC)

Controleer de status van elke bankrekening, 3 mogelijkheden:

  • Activatie in afwachting van de klant ➜ de klant moet de koppeling maken in de bankapplicatie. 
  • Bankactivatie voltooid - wachten op eerste CODA bestand ➜ het is 100% zeker dat de rekening geregistreerd is voor CODA (maar nog geen transacties voor CODA creatie).
  • Bankmandaat gestopt door klant ➜ de klant heeft de koppeling geannuleerd. Om deze opnieuw te activeren moet de klant de koppeling opnieuw maken in de banking app


Complete tabel met alle mogelijke statussen


CODA VOLMACHT STATUSBESCHRIJVINGMEER INFO
GeregistreerdDeze bank ondersteunt CODA niet→ Niet-compatibele bank
De volmacht zal in deze status blijven staan tot er een overeenkomst is met deze bank. 
GeregistreerdIn behandeling→ Compatibele bank

Onze administratieve dienst voert een controle uit op de correctheid van de gegevens.

Indien de gegevens niet correct zijn, nemen wij contact op met jouw kantoor.

In VoorbereidingIndien we beschikken over een e-mailadres, zal de volmacht verstuurd worden naar je klant→ Als CodaBox de mandaten van je klanten beheert
In afwachting van ondertekeningVerzonden naar het e-mailadresOnze administratieve dienst heeft de volmacht via
e-mail naar je klant verstuurd. 
In Voorbereiding
In afwachting van ondertekening
Je kan de volmacht digitaal laten ondertekenen

→ Als het een bank is die Twikey/Digitale ondertekening (CodaBox-sign) ondersteunt, kan je de Twikey/Digitale ondertekening (CodaBox-sign) link naar je klant sturen

Papieren documenten kunnen nog steeds worden gedownload (via Acties) *** 

In Voorbereiding
In afwachting van ondertekening
Je kan de volmacht hier downloaden→ Bank die Twikey niet ondersteunt
De download van de volmacht is mogelijk via de knop
Online BeschikbaarBezorg ons via e-mail de getekende volmacht→  Als je de volmachten van je klanten beheert 
De volmacht zal niet per e-mail naar je klant worden verstuurd. Download de volmacht via de knop ***
Online BeschikbaarJe kan de volmacht digitaal laten ondertekenen

→ Als het een bank is die Twikey/Digitale ondertekening (CodaBox-sign) ondersteuntkan je de Twikey/Digitale ondertekening (CodaBox-sign) link naar je klant sturen

Papieren documenten kunnen nog steeds worden gedownload (via Acties) *** 

OndertekendGetekend, ontvangen en in behandelingDe ondertekende documenten zijn ontvangen en worden intern gecontroleerd. CodaBox verwerkt de volmacht.
BankprocedureVerstuurd naar de bank
Getekend via Twikey/Digitale onderte
Het mandaat, ondertekend door de klant, werd naar de bank gestuurd.
BankprocedureBankactivatie in orde. De volmacht activeert bij het eerste ontvangen CODA bestandHet eerste CODA-bestand zal worden aangemaakt zodra er een transactie. 

Opmerking: Er zijn dagelijkse transacties , maar nog steeds geen CODA?

Een interne bankfout kan de activering van het mandaat verhinderd hebben → Contacteer helpdesk@codabox.com

BankprocedureJe klant moet elke rekening activeren in de online banking app

Het betreft KBC/CBC Bank

Meer info op: KBC/CBC - Status CODA mandaat

Controleer de status van elke rekening

BankprocedureCODA beschikbaar - in afwachting van opzet levering

Wij ontvangen CODA-bestanden voor sommige rekeningen, maar je leveringsmethode is nog niet ingesteld. CodaBox zal contact met je opnemen om de levering te regelen.

BankprocedureVertraging in activering vanwege probleem met bankgegevens van de klant Bank neem contact op met de klant of het bankkantoor.

Het betreft ING Bank


Actief

Je ontvangt CODA. Bekijk de status van elke rekening om na te gaan welke actief zijn


ActiefGeen recente CODA meer. Bekijk de status van elke rekening voor meer informatieMeer info in ons artikel CODA's niet ontvangen, CODA's ontbreken?
ProbleemKan niet behandeld worden + reden

Er is een probleem met de volmacht. 

Zie ons artikel over de verschillende mogelijke problemen

GearchiveerdDe reden wordt duidelijk vermeldOpmerking:
De verschillende beschrijvingen/redenen die getoond worden bij de status 'Gearchiveerd', worden momenteel herzien om ze duidelijker en begrijpelijker te maken. Ze zullen geleidelijk aan geïmplementeerd worden wanneer je MyCodaBox geüpdatet wordt.

Zie ook ons artikel Details van mandaten/bankrekeningen en mogelijke acties en onze *** Gelateerde artikelen