Om een bankrekening toe te voegen voor een bestaande klant, zoek je de klant op via MyCodaBox - KLANTEN - Lijst Klanten

In het scherm met de details van je klant kun je een bankrekening toevoegen onder de tab Coda door te klikken op Nieuwe CODA Volmacht:


MyCodaBox Academy : Hoe nieuwe bankrekeningen toevoegen aan bestaande dossiers ?

Bekijk onze video en ontdek in een paar minuten hoe je een nieuw CODA-mandaat aanmaakt, een bankrekening toevoegt en het mandaat beheert (de status ervan controleren, het mandaat downloaden/archiveren/verwijderen)

Opmerkingen :
  • De lijst van Bestelbare bankrekeningen = De gearchiveerde bankrekeningen voor deze klant die kunnen besteld worden 
  • De Niet bestelbare bankrekeningen = Rekeningen die reeds zijn aangevraagd en dus voor deze klant in behandeling zijn en niet meer besteld kunnen worden
 Zie ook onze gerelateerde artikelen