CodaBox wordt door de bank niet op de hoogte gebracht wanneer een bankrekening wordt afgesloten

Het is de verantwoordelijkheid van de Boekhouder om de bankrekening te archiveren wanneer de bankrekening wordt afgesloten. De facturatie van een bankrekening door CodaBox stopt dus pas wanneer een bankrekening wordt gearchiveerd. De boekhouder kan gebruik maken van zijn maandrapport dat informatie bevat over het totale aantal dagen van inactiviteit.Voor meer informatie, zie onze Gelateerde Artikelen en lees ons artikel Toelichting bij jouw CodaBox factuur (sectie Mijn Rapporten)