Neen, CodaBox wordt door de bank niet op de hoogte gebracht wanneer een bankrekening wordt afgesloten

Het is de verantwoordelijkheid van de boekhouder om de bankrekening in MyCodaBox te archiveren wanneer de bankrekening wordt afgesloten. 

De facturatie van een bankrekening door CodaBox stopt dus pas wanneer je de bankrekening in MyCodaBox archiveert

In je maandrapport zie je het totale aantal dagen van inactiviteit per rekening.
Het maandelijks rapport geeft het aantal inactieve dagen aanVoor meer informatie, zie onze Gerelateerde Artikelen