Om de gegevens van uw klant te beheren/aan te passen, log in op MyCodaBox


In Klanten - Lijst Klanten zoek uw klant en raadpleeg zijn gegevens in Klant Informatie

Klik op Bewerken om de gegevens te wijzigen.


Welke velden kunnen worden aangepast?

Alle velden zijn wijzigbaar, behalve het Ondernemingsnummer, maar als dit veld leeg is, kan het worden ingevuld. 

In dat geval kan de Bedrijfsnaam niet worden gewijzigd.Afhankelijk van het gewijzigde veld kan er een waarschuwingsbericht verschijnen:

Het informeert de gebruiker over de mogelijke impact na de wijziging van dit veld. Zie ons artikel Informatie van mijn klant bwijzigen: Vragen / Antwoorden


Wanneer de wijzigingen worden toegepast, klikt u op Wijzigingen opslaan. De aanpassing wordt bevestigdAfhankelijk van de aangepaste gegevens verschijnt er na het opslaan een pop-up, de inhoud ervan varieert afhankelijk van de beheersmodus van uw mandaten. Als het CodaBox is die het beheer van uw mandaten verzorgt, is er een extra optie: u kunt vragen om het mandaat opnieuw naar uw cliënt te sturen.Als u de status van het CODA-mandaat wijzigt door het te  Archiveren, verschijnt er een bevestigingspop-up die u vraagt om uw keuze te bevestigen. 


Heeft u vragen over waarschuwingsberichten of de impact van wijzigingen in de informatie van uw klant? Zie ons artikel Informatie van mijn klant bwijzigen: Vragen / Antwoorden